Vår Service

Vi är specialiserade på:

  • Redigering och korrektur läsning av Projekt för presentation i konkurrensutsatta ansökningsomgångar (dvs. NIH, EU: s ramprogram, Nationella samtal etc.).
  • Redigering och korrekturläsning av manuskript för att överlämnas till tidskrifter med expertgranskning. Papper vi har redigerat har framgångsrikt publicerats i tidskrifter av högsta kvalitet inom motsvarande specialitet.
  • Redigering och korrekturläsning PhD Thesis.
  • Redigering och korrekturläsnings riktlinjer.
  • Redigera skrift i Power Point. Belysa de viktigaste begreppen i ett publicerings sätt. Organisera bilderna från ett Word-dokument.

Kunskapsområden

Biokemi Biological Sciences
Food Sciences Helth Sciences
Medicine Molekylärbiologi
Nutrition Physiology