Köp det bästa från Oliv Träds Produkter

”Oliv olja och bordsoliver”

Olive Träds Produkts marknaden, i synnerhet när det gäller jungfruolja, är mottaglig för bedrägerier.
Förfalskningar av olivolja eller extra jungfruolja har upptäckts även i sofistikerad och välkända märken av olivolja. Var en stor artikel om detta i Sverige för ett år sedan.
Den viktigaste punkten för inköp av bordsoliver, olivolja, eller extra-virgin olivolja är:

ATT HA EN LEVERANTÖR som du kan lita på:
Att köpa olivoljor eller bordsoliver med: ”Intyg om ursprung” (Appellation d’ursprung i franska, Denominación de Origen på spanska … ) är ett första steg för att säkerställa kvaliteten på produkten.
Det andra steget är att se till att försäkra sig om kvaliteten på Distributören.
I denna mening är NUPROAS, en garanti inom ramen för sin uppgift att försäkra att kvaliteten överensstämmer med produkten.
Nutritional Assessment, har utvecklat en rad produkter för att erbjuda dig:
Olive Träds Produkter med en garanterad säker kvalitet.
Vi är i direkt kontakt med våra producenter och certifieringar för kvalitet och analyser av alla tillgängliga produkter som erbjuds våra konsumenter på marknaden.