Sekretress

Alla dokument och korrespondens som vi får kommer att behandlas som konfidentiell information. Om du skickar ett dokument till ett pris offert och inte väljer att använda vår tjänst, kommer vi att förstöra alla pappers-och elektroniska kopior av din text.

Efter att våra tjänster är klara. Kommer allt papper och elektroniska kopior av dina dokument att förstöras. På din begäran kommer vi att uppfylla sekretessavtal och vidta åtgärder för en säker överföring av dina dokument.

Vi är proffs och tar väldigt allvarligt på sekretessen för våra kunders material. Bolaget, inklusive alla anställda och underleverantörer, sträng tystnadsplikt råder inom företaget mot tredje part av allt skriftligt material i form av ett dokument eller manuskript som lämnats av kunden även för material via e-mail.

Vår personal är noggrant utvalda proffs. Alla skriver på ett sekretessavtal innan arbetet påbörjas för oss. Dessutom har bara vår verkställande personal tillgång till ditt företags eller institutions-och personlig information.

All betalningsinformation från kunden kommer att behandlas konfidentiellt och helt otillgänglig för alla parter utanför NUPROAS.

Skriftlig privat och / eller sekretessavtal är undertecknade och följs av agenter för NUPROAS

Vi gör allt för att behålla kunden sekretess. Men på grund av sårbarheten i Internet, kan NUPROAS inte garantera sekretessen för handlingar som levereras via e-post. Vi har samtliga våra datorer skyddade via brandväggar.