Avgifter

Vi debiterar 200 euro per 250 ord i en text (ungefär en enkel sida med dubbel rad utrymme) för redigering och korrekturläsning. Referenserna är inte inkluderade i det totala antalet ord. I priset ingår:

Dokumentet i Microsoft Word som visar alla de redigerade förändringar.

Förklaringar till eventuella ändringar som vi har gjort i din text plus eventuella förslag till tillägg, vid behov.

Brådskande jobb kostar 48 euro per 250 ord av text.

Vi debiterar en expeditionsavgift på 50 euro per projekt och 30 euro per manuskript för att täcka alla processkostnader.

Vi färdigställer redigering av ett projekt inom 15 dagar och av ett manuskript inom 10 dagar från mottagandet av citatet, 4 dagar för brådskande jobb.

Ytterligare redigering eller statistiskt arbete kommer att utvärderas separat. Ett kostnadsförslag kommer att skickas till dig via e-post

För att spara pengar redigerar vi inte referenser eller författarens information om du inte begär det.